Yönetim Kurulu Şeması

Murat KARATEKE (Genel Sekreter): Başkının yokluğunda derneği temsil görevini üstlenmek, başkan ile yönetim ve
üyeler arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir.

Avni CİVAK (Başkan Yardımcısı): Sponsorluk ve dış ilişkilerle ilgili sorumlu başkan yardımcısıdır.

Nizamettin ÜNLÜ (Başkan Yardımcısı): Dernek iç işleri ile ilgili sorumlu başkan yardımcısıdır.

Hüseyin BAY (Başkan Yardımcısı): Dernekle ilgili organizeler ile ilgili sorumlu başkan yardımcısıdır.

Nuh AYDIN (Sayman): Mali işlerle sorumlu Asil Üyedir